Acabem de viure els fets més cabdals de la fe cristiana, el Misteri Pasqual, en el qual Jesús fa el camí des de l’home sofrent fins a la nova vida de la Resurrecció. Certament aquesta realitat ens porta a fer-ne una comparativa amb l’home sofrent que la Pastoral de la Salut acompanya.

La Pastoral de la Salut és precisament la presència i l’acció de l’Església per portar la llum i la gràcia del Senyor Ressuscitat als que sofreixen i als qui els acompanyen, per fomentar la cultura de la vida i de la salut. És la resposta als grans interrogants de la vida, com són el sofriment i la mort, a la llum del Misteri Pasqual de Jesús: la seva mort i la seva resurrecció.  

Jesús “fa lloc” en la seva pròpia vida al dolor, a la soledat i impotència dels que sofreixen perquè no tenen lloc en el cor dels homes ni en el de la societat. Jesús defensa el dèbil, ofereix aixopluc als que estan sota el pes de la malaltia, la culpabilitat o la marginació, als “petits” que no poden valdre’s per si sols. Jesús s’entrega a “salvar el que estava perdut”, la vida que sembla que no té cap valor, la salut que està deteriorada, perquè Ell ha vingut “a buscar i salvar el que estava perdut” (Lc 19,10).

Amb el Misteri Pasqual Jesús anuncia i ofereix la salvació de Déu en forma de guarició. Jesús no separa mai la seva activitat guaridora i la proclamació del Regne. No es pot separar aquests dos components que integren l’acte evangelitzador de Jesús: “recorria tota Galilea… proclamant la Bona Nova del Regne i guarint tota malaltia i dolència del poble” (Mt 4,23; 9,35).

Els agents de la Pastoral de la Salut han de viure amb profunditat aquest Misteri Pasqual perquè li escau promoure, cuidar, defensar i celebrar la vida, fent present el do alliberador i salvífic de Jesús.

Aquest és el sentiment permanent, no pot ser altre, ja que és el mateix sentiment de Déu qui va entregar la seva vida per la nostra salut: “Jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància” (Jn10,10). Qui més que Déu pot indicar-nos el que hem de fer, sols Déu té paraules de vida eterna i les seves paraules es converteixen per a nosaltres en missió, ja que la Pastoral de la Salut no sols es dirigeix als sofrents, sinó també als sans, i pretén inspirar des del Misteri Pasqual una cultura més sensible al sofriment, la marginació i als valors de la vida i de la salut.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!