Taltavull

El nomenament del bisbe Sebastià Taltavull Anglada(Ciutadella, Menorca, 1948) auxiliar de Barcelona, com a administrador apostòlicde Mallorca és una bona notícia. El càrrec d’administrador apostòlic pot serpermanent o temporal. En aquest cas és temporal fins que el nou bisbe prenguipossessió canònica de la diòcesi de Mallorca. Això vol dir que el bisbe Sebastiàhaurà de fer compatible aquesta alta responsabilitat amb la de bisbe auxiliarde Barcelona.

Els lligams de Catalunya i les Balears en el decurs de lahistòria han estat intensos i fecunds. D’uns anys ençà aquesta aliança natural s’haanat afeblint, no precisament per raons pastorals. Fins al dia d’avui que elSecretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes és de les poquesinstitucions d’Església que abasta encara el Principat i les Balears. Es dóna lacircumstància que els bisbes Salinas i Taltavull han tingut successivament laresponsabilitat de portar-lo endavant. Un nombre notable de preveres, de religiosos i laics de l’«illa de sa calma» s’han format filosòficament i teològica a Catalunyai mantenen vius els lligams d’amistat i d’agraïment envers el Principat.

El bisbe Sebastià —porta el nom del patró de Palma— en elsset anys que exerceix el ministeri de bisbe auxiliar de Barcelona (2009-2016) primeral costat del cardenal Martínez Sistach i ara de l’arquebisbe Omella, harecorregut de manera exhaustiva les parròquies, comunitats i moviments del’arxidiòcesi i amb la seva autenticitat i l’estil humil i proper, en sintoniaamb el papa Francesc, s’ha anat guanyant l’estimació de la majoria de preveresi laics. En el cas de l’actual arquebisbe, ha fet un gran paper a l’horad’acompanyar-lo i de situar-lo en la seva introducció a Barcelona. No ha passatdesapercebut el bon tracte i la sinodal col·laboració de tots dos prelats que,com un signe eloqüent de comunió, resideixen junts. Des de Catalunya Cristiana hem d’agrair també els seus articles que, ambel títol d’«Un nou llindar», publica puntualment, setmana rere setmana, alcostat de l’editorial, «amb una orella posada en l’Evangeli i l’altra en elpoble» i que han estat aplegats ja en alguns volums. Són molt llegits. Sónarticles que, amb cor de pastor, pensa cada setmana al fil de l’actualitat.

La Mare de Déu és venerada tant a Catalunya (Montserrat) coma Mallorca (Lluc) amb l’apel·latiu afectuós de «la Moreneta». Que ellaprotegeixi el bisbe Sebastià en aquest nou ministeri per al bé de l’Església iajudi a intensificar els lligams entre Catalunya i les Balears.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!