La primera escena de l’evangeli d’avui parla de dos costums israelites que trobem en el Pentateuc, la presentació o consagració del primogènit en el temple…