Els Apòstols i els evangelistes van generar una rica varietat literària per comunicar-nos l’experiència pasqual de Jesús. Una d’elles és el resum o sumari. Avui…