En el nostre Pregó pasqual o, anomenat, Laus cerei (“Lloança al ciri”), hi ha uns versets que s’anomenen laus apis, és a dir, “elogi a…