La crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia ha duplicat la taxa de precarietat laboral. Segons el darrer informe FOESSA, gairebé dos milions de llars pateixen…