Suprimida l'associació Orde i Mandat de Sant Miquel Arcàngel

Amb data 22 de desembre, el bisbe de Tui-Vigo, Mons. Luis Quinteiro Fiuza, ha signat el decret de supressió de l’Orde i Mandat de Sant Miquel Arcàngel, que ha desenvolupat les seves activitats en aquesta diòcesi com a associació privada de fidels des del 5 de febrer del 2003 i que el 31 de juliol del 2009 havia estat erigida com a associació pública de fidels de dret diocesà.

Actualment, només comptava amb 26 membres, sota la responsabilitat directa i immediata d’un comissari extraordinari nomenat pel bisbe.

En el decret de supressió, Mons. Quinteiro es lamenta amb “dolor profund” del greu escàndol causat no només en aquesta diòcesi, sinó arreu de l’Estat espanyol, per alguns membres que havien format part de l’associació Orde i Mandat i es van donar de baixa arran del nomenament d’un comissari extraordinari que va substituir a l’aleshores president i fundador.

“Per això”, diu el decret, “en virtut de les facultats que ens concedeix el cànon 320,2, considerant que hi ha una causa greu (…) decretem la supressió”. Aquesta comunicació ja s’ha fet arribar a tots els que fins a la data pertanyien a aquesta associació.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!