El seminari

Per comprendre els joves que es formen en els nostres seminaris i cases de formació religioses, pel que fa a la litúrgia, es va passar una enquesta amb l’objectiu que hi reflectissin els seus sentiments i valors litúrgics. Sobretot, el sondeig es va basar en tres temes: “Sagrament de la Reconciliació”, “Sagrament de l’Eucaristia” i “Litúrgia de les hores”. Les respostes, molt positives, van ser reflex de les pròpies vivències amb la litúrgia i van manifestar que aquesta era imprescindible en la seva vida vocacionada.

La constitució Sacrosanctum concilium va establir unes normes sobre la formació als seminaris i cases religioses: “Cal considerar l’assignatura de la sagrada litúrgia entre les matèries necessàries i més importants als seminaris i cases d’estudis religiosos, i entre les assignatures principals a les facultats teològiques. S’hi explicarà tant sota l’aspecte teològic i històric com sota l’aspecte espiritual, pastoral i jurídic” (n. 16). “Als seminaris i cases religioses, els clergues han d’adquirir una formació litúrgica de la vida espiritual, per mitjà d’una iniciació adequada que els permeti comprendre els ritus sagrats i participar-hi amb tota l’ànima” (n. 17).

Cal tenir en compte l’aplicació de la Sacrosanctum concilium, que va proposar la instrucció In ecclesiasticam futurorum sobre la formació litúrgica als seminaris. En començar el primer any: “Es recomana que en aquest temps es proporcioni als nous alumnes una breu i convenient iniciació litúrgica, necessària des del començament per a una fructuosa participació en la vida espiritual del seminari. Aquesta iniciació consistirà en una catequesi preliminar sobre la missa, l’any litúrgic, el sagrament de la penitència i la Litúrgia de les Hores” (n. 8).

I la conclusió de l’esmentada instrucció afirma: “D’aquesta manera, consegüentment, l’estudi assidu i l’exercici de la sagrada litúrgia recorden contínuament als futurs sacerdots la finalitat a la qual tendeixen totes les activitats pastorals i, alhora, fan que tots els seus esforços en els estudis, en les exercitacions pastorals i en la vida interior, siguin cada vegada més conscients i aconsegueixin una profunda unitat” (n. 62).

Tot el que hem citat ens confirma que, per als sacerdots, és essencial una bona formació litúrgica, ja que ells són els que presideixen les celebracions litúrgiques, i pel que fa als religiosos és també indispensable, perquè la vida litúrgica és una part important de la vida consagrada.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!