Em permeto començar amb una disjuntiva que em sembla interessant. La vida oculta de Jesús, és de 30 o de 18 anys? És a dir, hem d’entendre que la infància narrada de Jesús als Evangelis es vida oculta perquè encara no havia començat el seu ministeri públic? O potser hem de comptar aquesta vida oculta des de l’últim fet narrat de la seva infantesa als evangelis, la pujada al Temple als 12 anys, fins al primer passatge de la seva vida pública, el Baptisme al Jordà als 30 anys aproximadament?

Sigui una cosa o l’altra, es tracti d’un període més llarg o menys, podem classificar la informació amb què comptem en tres nivells: a) El que sabem; b) El que deduïm; i c) El que imaginem.

  1. El que sabem

Gairebé tot el que coneixem de la infància i vida oculta de Jesús és per mitjà dels evangelis de Mateu i Lluc. Ho fan en els anomenats Evangelis de la Infància, que estan continguts en els dos primers capítols de tots dos evangelis. Cadascun d’ells ens proporciona informació diferent i complementària.

Mateu escriu sobre el Naixement, l’Adoració dels Savis-Mags d’Orient, la fugida a Egipte i la Matança dels Innocents. Lluc per la seva part ens narra l’Anunciació, la Visitació, el Naixement, la Presentació del Nens Jesús al Temple i la Pujada al Temple per Pasqua als 12 anys. Acabat aquest darrer passatge se’ns diu que Jesús «els era obedient», que «la seva mare conservava tot això en el seu cor» i que «Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels home

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!