Peregrinació Rociera a Montserrat

El Consell General de Germandats i Confraries de Barcelona ila Fundació Andacat han organitzat una gran trobada a Montserrat amb un fortaccent rociero. Les quatre Germandats Rocieras de Catalunya que anualmentperegrinen els dilluns de Pentecosta al Rocío (Huelva) seran homenatjades enaquesta trobada que coincideix amb el 20è aniversari del Consell General deGermandats i Confraries. Les quatres germandats homenatjades són les filialsNuestra Señora del Rocío de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sabadell iComarca del Garraf. A la trobada hi assistirà la Germandat matriu d’Almonte,representada pel seu president, el coro rociero i l’Escola de Tamborilerosd’Almonte.

El centre de la trobada serà la missa rociera presidida perl’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. A més, la Fundació Andacat ha impulsat una acció de col·laboració amb Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat per ajudar en la seva tasca d’assistir les persones en risc de pobresa i exclusió social.

Segons el president de la Fndació Andacat, Paco Flores, “ambaquest acte es reconeix la importància que té en tots els àmbits aquestaperegrinació on la fe i la tradició es donen de la mà, al mateix temps quetambé es reconeix el treball i la complexitat que suposa per a aquestesgermandats que no faltin a la seva cita anual, des de Catalunya”.

Per a Flores, “és important posar en comú i promocionar lestradicions típiques de dos pobles agermanats i de duess patrones com és la Morenetaa Catalunya i la Verge del Rocío a Almonte”.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!