Una de les figures més singulars de la història de la filosofia és Blaise Pascal (1623 – 1662). Pensador, teòleg, científic, escriptor, polemista i home de fe, el filòsof francès va aprofundir al llarg de la seva vida i la seva obra en gairebé totes les branques del saber del moment. Des de fa uns mesos, el lector en llengua catalana disposa d’una nova edició dels seus famosos Pensaments (Adesiara), a cura de Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934). Filòsof i teòleg, Font ha exercit la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és membre emèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans i membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. També té preparada la traducció al català d’una altra coneguda obra de Pascal, les Provincianes.

“Pascal em va atrapar fortament per l’abundància d’idees fulgurants sobre quasi tot”, diu el professor Font.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!