Noves tecnologies i interioritat

Cada vegada són més grans les oportunitats queper al conreu de l’espiritualitat i de la vida interior ens ofereixen les novestecnologies: gràcies a elles avui podem participar de les eucaristies i lespregàries en llocs físicament molt allunyats, ens permeten visitar catedrals isantuaris d’arreu del món a qualsevol hora, encarregar misses, fer arribar elsnostres donatius, oferir una espelma, o rebre el consell d’un expert. Moltsseglars i els bisbes, sacerdots i diaques que estan al seu servei, avui resenl’Ofici Diví a través dels telèfons mòbils, molt més lleugers i àgils que elsgruixuts breviaris convencionals. Quantes vegades els pares o els avis que nos’han pogut desplaçar físicament a un altre país han pogut seguir per skype entemps real i amb emoció el casament dels seus fills o dels seus nets! Les novestecnologies ens permeten un ventall de possibilitats d’espiritualitat i vidainterior d’abast insospitable: n’oferim un bon ventall en el Primer Pla de lamà del nostre veterà col·laborador Joan Pallarès-Personat.

Sabem també que les noves tecnologies podenafavorir l’individualisme, ens poden fer caure en una cultura de la pantalla,com denuncia el filòsof Josep Maria Esquirol, o fins i tot poden arribar afer-nos viure en un món virtual allunyat del quotidià. També poden contribuir aobrir una bretxa entre generacions: entre les persones connectades i lesexconnectades. Poden portar els avis a pensar que el món dels seus nets ja noés el seu món. I certament no hi ha res com la presència física: mai res nopodrà substituir la visita presencial a l’església, la mirada als ulls d’ungermà, l’abraçada de pau, el contacte personal i directe amb la comunitat. Peròtambé els beneficis que les noves tecnologies aporten a persones grans,malaltes o impedides han estat i són immensos.

Així com avui hi ha ofertes d’estudis semipresencials,hem de saber trobar un equilibri entre els nostres viatges per les xarxes iaquells que fem tocant de peus a terra. Com afirma amb saviesa el llibre del’Eclesiastès, hi ha un temps per a cada cosa. És urgent que els pares estiguincapacitats per ajudar els fills a administrar correctament l’ús delsdispositius electrònics. Però aprofitem també allò que la ciència i la tècnicaens ofereix per conrear el nostre interior i esdevinguem persones físicamentconnectades i bons connectors.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!