Noves constitucions per als Legionaris de Crist

Després d’un procés que ha durat quatre anys, la congregació dels Legionaris de Crist ha rebut l’aprovació pontifícia de les noves constitucions. D’aquesta manera es tanca la primera etapa del procés de renovació i purificació que es va iniciar en aquesta institució eclesial després que es conegués la doble vida del seu fundador, Marcial Maciel.

El P. Eduardo Robles-Gil, director general de la Legió de Crist, ha enviat una carta a tots els membres de la Legió en la qual assegura que “està agraït per la cura paternal amb la qual els papes Benet XVI i Francesc i el cardenal De Paolis i els seus consellers han guiat les passes de la nostra congregació en aquests anys”.

Les noves constitucions han entrat en vigor i són el resultat d’un període de tres anys de consultes i reflexions en les quals tots els legionaris han tingut l’oportunitat de particicipar. La primera part es refereix al carisma de la Legió de Crist, la segona descriu els quatre vots que han de fer els legionaris. Després el text fa referència a les passes de la formació, les característiques dels candidats, la professió religiosa, els estudis, l’ordenació i l’administració de la institució.

A causa del suggeriment de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, les constitucions han inclòs diferents referències als documents del Concili Vaticà II i a altres documents eclesials sobre la vida consagrada. La Congregació vaticana també ha demanat incloure referències bíbliques clares i del Codi de Dret Canònic.

També s’ha suggerit aclarir la relació entre el moviment laic Regnum Christi i la congregació dels Legionaris de Crist, una tasca que encara està en procés.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!