Neix una economia ètica

Una de les dimensions del Nadal és obrir els ulls a lanovetat de les iniciatives de futur que neixen al voltant nostre. Com diu elprofeta Isaïes: «Quelcom de nou està naixent, no us n’adoneu?» (Is 43,19).

És evident, per exemple, que l’economia social entrenosaltres és una realitat puixant: una nova economia més atenta als principisètics i a una nova regulació de l’activitat financera especulativa i de lariquesa fictícia. És una realitat creixent que avui força entitats eclesialsopten per crear empreses d’economia social caracteritzades per posar la personaen el centre i no el mer benefici. Les empreses «amb cor» que Càritas promou ensón un exemple. També estan emergint les empreses col·laboratives. Com totes,han de lluitar per la viabilitat econòmica i oferir productes de qualitat icompetitius, però ho fan amb uns valors implícits: democràcia internacol·laborativa, intercooperació, equitat, solidaritat i preocupació pelsimpactes (ambientals i socials) que genera la pròpia activitat econòmica.

Ja Benet XVI assenyalava que en les relacions mercantils, elprincipi de gratuïtat i la lògica del do, com a expressions de fraternitat hand’ocupar un espai important. De vegades, sembla una tasca impossible canviarels postulats dels qui exerceixen el poder polític, econòmic i social, però ésa l’abast de tots un canvi en l’estil de vida, deixant, per exemple, d’adquirircerts productes elaborats de manera indigna o poc respectuosa amb l’entorn.Aquest consum responsable pot modificar el comportament de les empreses, quehauran de considerar l’impacte ambiental i els patrons de la producció, comassenyala el papa Francesc a la Laudato Si.

En tota activitat econòmica cal apel·lar sempre a lasolidaritat generosa. Cal també que en el mercat es doni cabuda a subjectes iempreses que opten lliurement per exercir la seva gestió moguts per principisdiferents del mer benefici, sense renunciar per això a produir valor econòmic.Molts plantejaments econòmics provinents d’iniciatives religioses i laiquesdemostren que això avui és realment possible. Per exemple, el Vaticà haimpulsat la creació d’una incubadora de start-up ètiques —és a dir, novesempreses i companyies emergents— que beneficiïn el medi ambient i promoguinnous models industrials: la Laudato Si’Challenge, com s’anomena, afavoriràeconòmicament projectes empresarials basats en nous models que redueixinemissions de gasos i ajudin a comunitats desfavorides que pateixin els efectesdel canvi climàtic.

Són brots de l’esperit nadalenc que haurien d’amarartot l’any.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!