Mons. Manuel Sánchez Monge

El papa Francesc ha nomenat bisbe de Santander Mons. Manuel Sánchez Monge, actualment bisbe de Mondoñedo-Ferrol des del 2005.

La seu de Santander era vacant pel trasllat de Mons. Vicente Jiménez Zamora a la de Saragossa, el mes de desembre. Des de llavors ha estat al capdavant, com a administrador diocesà, el sacerdot Manuel Herrero Fernández.

El bisbe electe de Santander va néixer a Fuentes de Nava (Palència) el 1947. Va ser ordenat sacerdot el 1970 i va estudiar Teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, on es va llicenciar i doctorar.

El seu ministeri sacerdotal l’ha desenvolupat a la diòcesi de Palència on ha tingut aquests càrrecs: vicari, formador al Seminari major, delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social i de Pastoral Familiar, rector del Seminari menor i major, provicari general i vicari general. També ha estat canonge de la catedral i ha exercit com a professor de Teologia a l’Institut Teològic del Seminari de Palència i com a professor de Religió a l’institut Victorio Macho.

El 2005 va ser nomenat bisbe de Mondoñedo-Ferrol. A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de les Comissions per a la Vida Consagrada i de Pastoral Social. També ha estat membre de la Comissió d’Apostolat Seglar.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!