Acabat el segon quinquenni del deganat de Mn. José-Luis Arín Roig, el Capítol Catedralici, reunit en sessió capitular extraordinària el dijous 14 de desembre de 2023, va procedir a l’elecció de nou degà.

En segona votació, va ser elegit Mn. Víctor Manuel Cardona i Eixarch, canonge organista i mestre de capella de la catedral. El secretari del Capítol, Mn. Ramon Font i Peig, va comunicar el resultat de l’elecció al bisbe de la diòcesi, Mons. Sergi Gordo, perquè confirmés l’elecció i nomenés el nou degà president.

El 3 de gener de 2024 el bisbe Sergi va signar el nomenament. El dijous 18 de gener, a la catedral basílica de Santa Maria de l’Estrella, amb la presidència del bisbe Sergi i l’assistència dels capitulars, tots ells revestits amb els hàbits corals, es va celebrar l’acte solemne de presa de possessió i inici del ministeri de Cardona com a nou degà president del Capítol i es va cantar l’ofici de Sexta. Hi van participar les autoritats civils de la ciutat de Tortosa, diaques, religiosos, una representació dels preveres diocesans, la família del nou degà, del Forcall, unida espiritualment la mare en la seva ja avançada edat, el personal de la Cúria diocesana i amics i feligresos de les parròquies de l’Aldea i Camp-redó.

El canonge elegit va fer la professió de fe i el jurament de fidelitat, amb la mà dreta posada damunt els evangelis de Lluc i de Joan, sobre el capítol primer In principio erat Verbum, còdex en pergamí del segle XIV, núm. 23 de la Biblioteca Capitular. El bisbe el va conduir al seu setial i, amb l’abraçada episcopal i fraternal dels capitulars, el nou degà va iniciar el nou ministeri per a la major glòria de la Trinitat i honor de la Benaurada Verge Maria, Mare de Déu.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!