L’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) té obertes, fins al 25 de gener, les matrícules per al segon quadrimestre d’aquest curs. Es podran fer de manera presencial, de dilluns a dijous de 17 a 20 h, a la Secretaria de l’INSAF (al Centre Tarraconense El Seminari) o bé a través de l’apartat de Matrícula de la web www.insaf.cat. Durant aquest segon quadrimestre s’ofereixen les assignatures d’Introducció al Nou Testament, Llibres profètics, El procés de transmissió literària de les Sagrades Escriptures, L’Església, els sagraments i la moral, Cartes apostòliques, Teologia Fonamental, Museologia cristiana i patrimoni, Concilis i moviments herètics a l’Església antiga i Pedagogia i didàctica de la religió.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!