Matinal de treball a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat

Gairebé un centener de persones es van reunir en una matinal de treball, per a la presentació de la síntesi de les respostes recollides al qüestionari de revisió de la vida diocesana, fet públic el passat mes de setembre, coincidint amb el 10è aniversari de la creació de la diòcesi.

A la trobada de dissabte passat van ser convocats els membres del Consell del Presbiteri i del Consell Pastoral Diocesà, els arxiprestos, representants de cada Delegació diocesana, els seminaristes i laics representants de les Vicaries del Llobregat i del Penedès-Anoia-Garraf.

El bisbe Agustí va introduir els treballs, recordant la “tasca de discerniment, apassionant, pròpia d’homes i dones lliures” en la qual estem embarcats amb motiu dels 10 anys de vida de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

A continuació, el vicari general, Mn. Jaume Berdoy, va exposar el camí recorregut en aquesta revisió de vida diocesana. Referint-se al qüestionari plantejat al setembre 2014, va informar que s’havien recollit un centenar de respostes, que suposa la implicació de moltes ms persones, ja que quasi la totalitat s’han elaborat col·lectivament. Una comissió formada per Joan Torras, del Departament de Patrimoni, Mn. Josep Torrente, nou delegat d’Evangelització i Apostolat Seglar, i Mn. Florenci Travé, DP, de l’equip de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, van realizar una síntesi de les respostes, que van presentar tot seguit, mitjanant un power point i una exposició oral.

Posteriorment, els assistents a la trobada es van repartir en cinc grups de treball i, per avançar en l’elaboració dels objectius diocesans per als propers tres anys, van treballar la síntesi de les respostes, mirant d’identificar les prioritats de la dimensió d’autenticitat de la vida cristiana i de la dimensió evangelitzadora o missionera.

En la cloenda final, el bisbe Agustí va destacar el “protagonisme col·lectiu” d’aquest procés de revisió de la vida dels 10 anys de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i va fer present les actuacions que, a hores d’ara, ja s’han realitzat, fruit de les demandes recollides, com ara la reestructuració de les vicaries, la creació de la Delegació d’Evangelització, la presència estructurada de Mans Unides i Vida Creixent a la diòcesi, entre altres.

En les properes setmanes es continuarà treballant de tal manera que, a la trobada diocesana d’acció de gràcies que tindrà lloc el proper 17 de maig a Montserrrat, es podrà presentar plenament vertebrat l’objectiu diocesà de l’Església de Sant Feliu de Llobregat per als propers anys.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!