Aquest dimecres, 8 de març, Mans Unides s’afegeix a la celebració, a molts dels països del món, del Dia Internacional de la Dona. Una jornada que, per a l’ONG —fundada per dones, i el personal de la qual és eminentment femení— pren una rellevància especial en un món en què la fam, la pobresa, la marginació i l’abandonament continuen tenint rostre de dona.

Enguany, Nacions Unides posa l’accent en la necessitat d’assolir un món digital inclusiu, capaç de garantir la vertadera igualtat de gènere. I per aconseguir aquesta igualtat, cal actuar des de la infància, perquè vivim en un món en què el dia a dia de milers de milions de persones depèn de la tecnologia, que està present a gairebé tots els àmbits de la vida.

A poc més de set anys de la data d’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, el que uns 500 milions de dones majors de 15 anys no sàpiga llegir ni escriure, és inadmissible. «Mantenir les dones i les nenes fora del sistema escolar i de l’educació és un atemptat contra els drets d’aquestes persones. És imperdonable que, en un món en què l’avanç de les tecnologies és imparable, milions de dones vegin les seves possibilitats de desenvolupament retallades per no tenir els coneixements bàsics de lectoescriptura i per no poder actuar en l’entorn digital», assegura María José Hernando, del departament d’Estudis de Mans Unides.

«A Mans Unides sabem que, per estrènyer l’enorme bretxa de desigualtat que separa, encara, homes i dones —fonamentalment als països del Sud— cal garantir a les nenes l’accés a una educació de qualitat des d’una edat primerenca. Perquè només així es produiran els canvis necessaris per aconseguir una societat més igualitària», comenta Hernando.

Per a ella, una dona formada des de la infància tindrà més oportunitats de poder treballar amb seguretat en el món digital i això permetrà, a més, que cada cop més dones esdevinguin agents de canvi a les seves famílies, a les seves comunitats i als seus països. «Les dones i nenes seran, així, més conscients dels seus drets i podran reclamar-los per a elles i per a altres dones del seu entorn», declara María José Hernando.

“Cal assolir els objectius d’igualtat, desenvolupament i pau”

MARÍA JOSÉ HERNANDO, del departament d’Estudis de Mans Unides

El dret humà a l’educació, sense el qual no seria possible l’acompliment de cap dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, adoptats el 2015 per 193 països del món per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom és, segons María José Hernando, «un instrument indispensable per assolir els objectius d’igualtat, desenvolupament i pau».

«Per això, els projectes de Mans Unides lluiten per dotar a les dones i a les nenes de les mateixes eines que gaudeixen els homes per poder bregar amb les moltes vulnerabilitats a les quals s’enfronten als països en què estem presents. I a Espanya treballem en l’Educació per al Desenvolupament per donar a conèixer i denunciar les causes d’aquestes desigualtats que condemnen a la fam i a la pobresa a milions de nenes i dones», constata Hernando.

El camí per acabar amb totes aquestes desigualtats passa, evidentment, per acabar amb tot allò que impedeix aquestes nenes i dones l’accés a l’educació, a la feina i a les decisions polítiques i comunitàries.

En aquest sentit, Mans Unides va donar suport, l’any 2022, a 80 projectes —per un import proper als sis milions d’euros— que tenien como a objectiu garantir els drets de les dones i l’equitat a les comunitats en què treballa l’ONG. Per tal de contribuir a posar fi a les arrels de la discriminació que pateixen les dones i perquè es reconegui la seva dignitat i el seu dret al desenvolupament integral, les dones estan presents de manera transversal a tots els projectes i estratègies que posa en marxa Mans Unides.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!