L’adolescència, aquesta etapa que segons l’Organització Mundial de la Salut abasta dels 10 als 19 anys, i comprèn el pas de la infantesa a la joventut, és un temps fascinant, ple de canvis, somnis i esperances, contradiccions i descobertes i, sobretot energia, molta energia.

Sabem, gràcies a la neurociència, que durant l’adolescència la zona del cervell que permet de gestionar conscientment les emocions perd eficiència i, per aquest motiu, els adolescents poden tendir a ser emocionalment hiperactius.

Igualment sabem que l’estrès, a qualsevol edat, també disminueix l’eficiència d’aquesta zona de l’escorça prefrontal. Per això, en apropar-nos educativament als adolescents, el primer que cal és rebaixar ansietat i neguit, això és, tranquil·litzar-se per poder acompanyar millor. Autocontrolar-nos perquè els adolescents siguin capaços de fer-ho.

En educació no hi ha receptes màgiques, però sí bones receptes. Certament, en el món de l’educació, que és alhora art, ofici i ciència, hem acumulat sabers i experiències que poden ajudar-nos a aconseguir una relació educativa reeixida, i ens poden ajudar a encarar el nostre rol com a acompanyants amb els adolescents. En destacaré quatre:

Primera. Cal conrear la coherència entre el que pensem, sentim i expressem amb la manera com actuem. Els nostres fills i alumnes es guiaran més pel que fem i som que no pas pel que diem. Particularment, si volem fomentar una expressió sincera d’emocions i pensaments, ens caldrà predicar amb l’exemple, tot expressant obertament les nostres emocions i pensaments.

Segona. Posar límits sense por a confrontacions. No deixar de fer-ho per comoditat. I sempre que es pugui negociar, pactar i arribar a acords, tot tenint present que l’absència de límits genera desprotecció i contribueix a fer futurs adults intolerants a la frustració i a l’esforç.

Tercera. Fomentar una certa austeritat. En un entorn d’abundància, és important transmetre aquest valor. Com deia Epicur, “no és més feliç el qui té molt, si­nó el qui necessita menys”. Això implica defugir, tant com es pugui, una cultura centrada només en l’oci, un oci, a més, sovint de caràcter uniformador.

I, finalment, compartir temps de qualitat i atenció. L’estil educatiu més nociu és l’absent, i això poc té a veure amb la quantitat de temps compartit, sinó amb el fet que l’adolescent senti que importa, que és vist, escoltat (quan tingui a bé parlar) i, per damunt de tot, estimat. I en el cas dels fills, estimat incondicionalment.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!