Com un “tsunami de missatges” defineix la Fundació Ajuda i Esperança l’ajuda prestada a adolescents i joves entre 14 i 29 anys. Els més de 150.000 missatges sumant-hi les 8.000 converses ateses al Suport Xat Joves confirma el mitjà com el més eficient per atendre de manera immediata el malestar emocional del jovent.

Per la seva part, el dispositiu pioner de l’entitat, el Telèfon de l’Esperança –que suma 55 anys d’activitat– es reafirma com a l’eina principal per donar resposta a la solitud no desitjada entre persones adultes i gent gran.

El Telèfon de Prevenció del Suïcidi acumula més de 16.800 trucades des de la seva posada en marxa el 2020. El 2023 ha rescatat de manera activa 29 persones en suïcidi imminent o en curs, dirigint-los als serveis públics d’emergències.

Tots els serveis de l’entitat sumen gairebé 40.000 trucades i converses de xat ateses al llarg de tot el 2023. Aquests milers de persones usuàries han rebut atenció immediata de l’equip de voluntariat de la fundació: més de 400 persones formades i supervisades per professionals de la salut mental, un equip que treballa de manera desinteressada i cobreix les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana mitjançant una organització per torns.

Els xats per a joves es consoliden

L’estiu del 2022, l’entitat va posar en marxa el primer Xat de Suport Emocional adreçat a adolescents i joves mitjançant l’app de missatgeria instantània més utilitzada: Whatsapp.

Es va apostar per aquesta eina per assegurar-se que el jovent podria connectar de manera àgil, senzilla i – sobretot – mantenint la confidencialitat, sense necessitat de registrar-se a cap pàgina. El dispositiu va atendre 7.222 converses durant l’any passat.

L’augment es deu, entre d’altres campanyes, a una col·laboració amb la UPF-BSM i Meta. Aquesta aliança entre entitat, empresa i universitat, es basava en l’ús d’uns perfils demogràfics creats a partir d’anàlisi de dades i machine learning als quals s’adreçava una campanya publicitària específica.

Al Xat de Suport Emocional per a Joves, ofert en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, a la tardor de 2023 s’hi va sumar la gestió d’un dispositiu similar, encapçalat ara per la Conselleria de Drets Socials i la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, anomenat Obro Feel. Aquest va iniciar la seva activitat el novembre de 2023, acumulant els dos primers mesos d’activitat 769 converses ateses, gràcies a la campanya de comunicació #ÉsMotiuSuficient.

En tots dos dispositius, la gran majoria de persones usuàries són noies i dones joves (un 74% en el Xat de Suport Emocional i 72% a Obro Feel), confirmant, doncs, la tendència assenyalada en diferents estudis recents que les adolescents i dones joves tenen més risc de patir malestar emocional o desenvolupar problemes de salut mental, respecte dels nois i joves de la seva mateixa edat.

Un any més, la majoria de persones ateses pels dispositius de xat adreçats a joves (68% en el Xat de Suport Emocional i 71,35% a Obro Feel) encara viu al domicili familiar, i conviuen, doncs, amb progenitors i germans i germanes. Tot i això, no poden o no volen comunicar les seves inquietuds a la família més propera, segons expressen sovint a les converses.

En correspondència amb el seu moment vital (adolescència i primera joventut) els problemes relacionals, ja sigui amb amistats o familiars, ocupen el primer lloc entre les problemàtiques expressades; els problemes de salut mental i les ideacions i conductes suïcides també es col·loquen entre les inquietuds més freqüents entre el jovent atès.

Entre les persones que van comunicar problemes de salut mental, menys de la meitat tenien un diagnòstic i seguien un tractament o teràpia en el cas d’Obro feel, mentre que aquests ascendien fins al 80% en el Xat de Suport Emocional per a Joves. Els dispositius de xat són una eina immediata en cas de patiment emocional que complementa sovint l’atenció als Serveis de Salut.

Alarma per les conductes suïcides i les autolesions

Pel que fa a les conductes suïcides i d’autolesió –que són molt freqüents-, es va aplicar l’escala MINI (per les sigles de Mini entrevista internacional de neuropsiquiatria, en anglès) de risc suïcida.

De tots els casos que expressaven aquestes ideacions o conductes, un 40% al Xat de Suport Emocional per a Joves i un 57,14% a Obro feel es van considerar de risc alt. Durant 2023 es va activar el servei del 061 en 16 ocasions, en 17 casos es va alertar el 112 mentre que 5 vegades s’ha adreçat la persona a l’11611 (Infància Respon), ja que es tractava d’un menor. 36 casos de greu patiment es van poder redreçar gràcies al servei, prevenint possibles danys per a la seva salut i seguretat.

Telèfon de l’Esperança: 55 anys acompanyant la gent gran i les persones soles

Per la seva part, el Telèfon de l’Esperança ha continuat la seva funció d’acompanyament i atenció a les persones amb problemes de salut mental o en situació de soledat no desitjada. Durant el 2023, el veterà servei va acumular 27.583 trucades ateses. Com en altres serveis, hi ha majoria de dones entre les persones ateses (66,58%). El Telèfon atén persones adultes de més de 35 anys però amb un percentatge significatiu de les que en tenen més de 65.

Les problemàtiques expressades tenen a veure amb la salut mental (31,72%), els problemes relacionals (23,78%) o la solitud no desitjada (19,46%). També destaquen les dificultats econòmiques (4,93%) i la vulnerabilitat social (2,15%). De fet, més de la meitat de les persones ateses no formen part del mercat laboral (64,45%).

La dada de les persones que viuen en soledat es manté estable en el temps: el 2023 van ser un 67,03% de les trucades ateses. Aquesta xifra explica una de les funcions del Telèfon de l’Esperança: escoltar qui té més necessitat de trobar algú que els escolti.

Telèfon de Prevenció del Suïcidi: 16.800 trucades ateses des del seu naixement

Aquest dispositiu especialitzat i amb atenció 24/7 va ser pioner en el moment de la seva posada en marxa (l’estiu de 2020, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i, més tard, la Generalitat de Catalunya).

Durant el darrer any, el Telèfon de Prevenció del Suïcidi va atendre 3.930 trucades. D’entre les que expressaven contingut suïcida, el 79,22% eren persones que es trobaven en diferents estadis de la ideació suïcida. Seguit per un 17,97% que es tractava d’amistats o familiars que expressaven preocupació per una persona del seu entorn que manifestava aquest tipus de conducta. Entre la resta destaquen els professionals que demanaven ajuda per tractar aquesta temàtica en la seva activitat i supervivents d’una mort per suïcidi.

En les trucades amb contingut suïcida es va aplicar l’escala MINI, detectant gairebé la meitat de trucades com d’alt risc. En qualsevol punt de l’escala, la meitat de persones ateses estaven vinculades als serveis de salut. Caldria, doncs, reforçar la relació entre serveis comunitaris i serveis de salut per tal de donar el suport que necessiten a les persones amb conducta suïcida. Les persones voluntàries que atenen aquest telèfon van activar els serveis d’emergències (061 o 112) en 29 casos.

El 4 de juliol, la Fundació Ajuda i Esperança va presentar la quarta edició de l’Observatori de l’Esperança a CaixaFòrum Barcelona.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!