Un cop Enrique Benavent ha pres possessió canònica de l’arxidiòcesi de València, el 10 de desembre, i davant la situació de seu vacant de Tortosa, el capellà José Luis Arín ha estat elegit administrador diocesà de Tortosa. L’elecció ha tingut lloc el 12 de desembre a la sala de reunions de la Cúria Diocesana.

Mn. José Luis Arín Roig ha resultat elegit en primera votació administrador diocesà, complint així el que mana l’article 238 del Directori per al minis­teri pastoral dels Bisbes Apostolorum Successores, de la Congregació de Bisbes. El secretari del Col·legi de Consultors li ha preguntat si acceptava l’elecció, i l’elegit l’ha acceptat.

Finalment el nou administrador diocesà ha dirigit unes parau­les al Col·legi de Consultors, i ha emès la professió de fe davant el Col·legi de Consultors, com mana el cànon 833, 4t del CIC.

No és la primera vegada que Mn. Arín és elegit administrador diocesà. També ho va ser el 14 de gener del 2013 arran de la presa de possessió de Javier Salinas Viñals com a bisbe de Mallorca. Va exercir aquest càrrec fins a la presa de possessió del nou bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, el 13 de juliol de 2013.

Mn. Arín ha estat vicari general del bisbat de Tortosa i moderador de la Cúria amb els bisbes Enrique Benavent i Javier Salinas. També degà-president del Capítol Catedral.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!