Jornada de pregària pel Sínode de la Família

Diumenge 28 de setembre està dedicat a la pregària per la III Assemblea General Extraordinària del Sínode dels Bisbes que se celebrarà del 5 al 18 d’octubre, a Roma, amb el tema Els reptes pastorals de la família en el context de l’evangelització.

Es convida les Esglésies particulars, les comunitats parroquials, els instituts de vida consagrada, les associacions i els moviments a pregar a les celebracions eucarístiques i en altres moments celebratius, en els dies previs i durant els treballs sinodals. A Roma cada dia es pregarà a la capella de la Salus Populi Romanio de la basílica de Santa Maria la Major. Els fidels es poden unir en les seves pregàries personals a aquesta intenció, sobretot a les famílies.

Es recomana la Pregària a la Santa Família pel Sínode, composta pel papa Francesc i algunes intencions de pregària proposades per a la pregària universal que poden ser adoptades a les misses dominicals el 28 de setembre, i també els dies de la celebració del Sínode. Es pot afegir una intenció a les invocacions de laudes i a les intercessions de les vespres. Es recomana, a més, el rés del Rosari pels treballs sinodals.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!