Infants pobres

El Primer Pla d’aquest número de CatalunyaCristiana aporta una dada sorprenent: a Catalunya avui 348.600 nens i nenesviuen sota el llindar de la pobresa i, d’aquests, 204.000 en situació depobresa severa. Nens i nenes que viuen en llars els ingressos de les qualsestan per sota del 40% de la renda mitjana (uns 930 euros al mes per a unafamília de dos adults i dos infants). Aquesta pobresa ha passat d’un 12% el2008 al 15,9% el 2016.

Un teixit sempre es trenca per la part mésdèbil i els infants són la crisi de la crisi. Que hi hagués infants pobres alsegle XIX era una injustícia flagrant; que n’hi hagi al segle XXI, amb recursosmés que suficients, és un pecat estructural. El papa Francesc, a Amorislaetitia, 49, destaca la situació de les famílies sumides en la misèria, iafirma que a l’Església hem de tenir-ne una especial cura per comprendre,consolar, integrar.

El 2011 va néixer PINCAT (Plataformad’Infància de Catalunya) que agrupa 21 organitzacions del Tercer Sector quevolen fer visible la realitat de la infància al nostre país. Treballa per a lainfància i adolescència a través de més de 900 entitats de primer nivell en elsàmbits sociosanitari i de la salut, el lleure, l’acció social, l’educació i laformació i atenció a les famílies. Entre les organitzacions eclesials: CàritasCatalunya, la Fundació Pere Tarrés i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

A la darrera Jornada PINCAT: «Invertir eninfància és garantir drets», s’afirmava que en lloc de veure els infants com aobjectes de protecció, cal considerar-los subjectes de ple dret. LourdesGaitán, sociòloga i treballadora social, sostenia que hem de treballar perreconèixer els drets de la infància perquè són un col·lectiu que no es potreivindicar ell mateix i avui falten associacions promogudes per menors d’edat.Tampoc no hi pot haver espais de participació infantil i juvenil sense figuresadultes. El psicòleg, educador i periodista Jaume Funes afirmava que no hemd’invertir sinó que hem de finançar la infància per fer justícia i garantir oportunitats.En la mateixa línia, Paco Estelles, responsable de les Plataformes Socials delsSalesians de Catalunya, deia que sense un mínim finançament de la infància nohi ha humanitat i al nostre país, tot i que tenim un pacte per a la infància,no hi ha inversió suficient. Els pressupostos, en efecte, són la manifestaciódel compromís real d’una societat.

El 18 de novembre se celebra el Dia Mundial delsPobres, instituït pel papa Francesc i dos dies després, el 20, el dia Universaldels Drets de l’Infant. Dues bones ocasions per reflexionar i buscar einesreals de compromís envers els petits mancats de recursos que viuen entrenosaltres.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!