A l’església parroquial de Sant Pau de Tarragona reposen les restes de qui va ser arquebisbe de Tarragona, entre el 1949 i el 1970, el gallec cardenal Benjamín de Arriba y Castro. Complerts els 50 anys de la seva mort, la Casa Galega de la ciutat ha celebrat un acte d’homenatge en memòria del prelat. Presidit per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, es va resar un respons per l’ànima del seu predecessor, al capdavant de la seu metropolitana i primada de Tarragona.

En el seu parlament, l’arquebisbe Joan es va fer ressò del fervor que el cardenal De Arriba y Castro va sentir per l’apòstol Pau. D’aquí que per a la pregària es triés un passatge de la primera carta de Pau als cristians de Corint, en què l’apòstol manifesta: “Pobre de mi, si no anunciés l’evangeli”, una màxima “que va marcar l’itinerari espiritual i magisterialitat del cardenal, enamorat de Jesucrist i de l’evangeli”, va remarcar Joan Planellas. L’arquebisbe va exhortar els presents a transmetre la torxa de la fe de sant Pau a les noves generacions, “amb la generositat que ho va fer el cardenal”.

Prèviament, l’historiador gallec Manoel Carrete va parlar de la dedicació i suport que De Arriba y Castro va dispensar als emigrants, com recull en un dels capítols del llibre, recentment editat, Retratos de emigración gallega en Cataluña, del qual n’és l’autor.

Per la seva banda, Rafael Muñoz, delegat diocesà per a l’Educació, va pronunciar una documentada conferència sobre la vida i obra del cardenal Benjamín de Arriba y Castro, de fecund pontificat en l’àmbit pastoral, “fidel al si de l’església del moment, que va saber aprofitar també la seva ascendència dins del sistema polític de l’època per maldar en favor de les capes més desfavorides i com a mitjancer en moltes situacions”. Muñoz va recordar com la intervenció del cardenal “va ser clau per resoldre la greu crisi en què estava immers el sector de l’avellana a casa nostra”. També va destacar la immensa obra social del prelat, “que va fundar diverses institucions i l’enorme tasca en el camp de la docència, amb la creació d’escoles i centres per a l’escolarització del sector més desemparat”.

Hi hagué l’actuació musical de la immigrant i violinista búlgara Lyuba, com també l’acompanyament de gaiters i tamboriners del Centre Gallec, amb temps per conversar després, els assistents, a les dependències parroquials.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!