El papa Francesc ha presidit a la basílica de Sant Pere la missa conclusiva del consistori que ha durat dos dies, on els purpurats han reflexionat sobre la nova constitució apostòlica Praedicate Evangelium.

“En el designi de Déu a través dels temps tot troba el seu origen, existència, fita i fi en Crist.” Aquesta afirmació ha centrat l’homilia de Francesc en l’eucaristia amb els nous cardenals i el Col·legi Cardenalici al final del consistori, que s’ha celebrat, segons un comunicat vaticà en un “ambient fratern”.

El Papa ha recordat que les lectures de la celebració presentaven “una doble sorpresa: la de Pau davant del designi de salvació de Déu i la dels deixebles en la trobada amb Jesús ressuscitat que els envia a la missió”.

Per al Pontífex, en aquests dos escenaris bufa amb força el vent de l’Esperit Sant, de manera que “puguem sortir d’aquesta celebració, i d’aquesta convocatòria cardenalícia, més capaços d’anunciar les meravelles del Senyor”.

Segons Francesc, cal viure una lloança de “sorpresa” que eviti caure en el risc de la rutina.

“El que ens meravella no és el pla de salvació en ell mateix, sinó el fet que Déu ens involucri en aquest designi seu”

Per això, el Papa ha insistit en la capacitat de sorpresa davant les paraules de Jesús, que ressonen avui igual que ho van fer fa dos mil anys: “No és diferent la meravella que ens causa si ens mirem a nosaltres mateixos, reunits avui aquí, a qui el Senyor ha repetit les mateixes paraules, el mateix enviament.”

Al final de l’homilia, Francesc ha definit un ministre de l’Església com algú “que sap meravellar-se davant del designi de Déu i amb aquest esperit estima apassionadament l’Església, prompta per servir en la seva missió on i com vulgui l’Esperit Sant”.

El Papa també ha preguntat als cardenals sobre la seva capacitat de sorpresa.

“Som capaços de sorprendre’ns, de viure l’estupor? Que així pugui ser també per a nosaltres! Que sigui així per a cadascun de vosaltres, estimats germans cardenals!”

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!