Finalitza l’actuació als Reials Col·legis i s’inicien les obres a la catedral a la capital del Baix Ebre, Tortosa. Les actuacions formen part del programa “Temps de Gòtic”, el conveni de col·laboració establert entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb el bisbat de Tortosa com a titular dels monuments.

El programa “Temps de Gòtic” actua en tres monuments del patrimoni català ubicats a Tortosa: la muralla del Rastre, els Reials Col·legis i la catedral. El novembre passat ja es va inaugurar l’accés a la muralla que connecta els barris del Rastre, Santa Clara i la Simpàtica.

Les obres de restauració dels Reials Col·legis, iniciades el novembre del 2023, han anat a càrrec d’un equip interdisciplinari encapçalat per l’arquitecte Bernat Humbert Navarro i l’arquitecta tècnica Teresa Arnal. La inversió total ha estat de 120.000 euros, i ha inclòs diverses actuacions, com ara l’arranjament del forjat del sostre de la sala d’actes i la neteja i consolidació dels paraments del claustre, així com una intervenció de la façana principal i la rehabilitació de les cobertes.

El resultat de les obres milloren tant la interpretació com l’apreciació del monument, alhora que contribueixen a la revitalització cultural de la ciutat de Tortosa. Les actuacions que s’han dut a terme preservaran l’edifici per a futures generacions, garantint la seguretat estructural i l’atractiu visual del conjunt arquitectònic.

Visió panoràmica de la catedral de Tortosa. Foto: Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les obres de restauració de la catedral de Tortosa, suposen una inversió total de 500.000 euros. El projecte ha estat redactat pels arquitectes Carlos Brull i Andreu Alonso, amb l’assessorament del restaurador-conservador Manel Iglesias.

La finalitat d’aquesta actuació és restaurar i consolidar els elements arquitectònics de pedra, especialment els decoratius i escultòrics d’una part de l’absis. També es pretén adequar l’àmbit del primer nivell de la coberta de la capçalera, on s’actua perquè en el futur es pugui incorporar aquest espai al recorregut de visita pública de la catedral.

L’actuació ve motivada per l’important procés de degradació que afecta els elements constructius de pedra sorrenca que formen la rica arquitectura de la capçalera, sobre les quatre crugies més septentrionals. El risc de pèrdua patrimonial que això suposa és especialment greu en els nombrosos elements decoratius i escultòrics d’estil gòtic. La part essencial de l’actuació és la neteja, consolidació i tractaments de protecció dels elements arquitectònics i escultòrics de pedra de la part de la capçalera. S’aprofita la intervenció per resoldre alguns problemes relacionats amb la manca d’estanquitat del coronament inacabat de la catedral, directament relacionat amb els processos de degradació dels elements arquitectònics.

Després de la intervenció, que ara comença, es farà encara més evident la refinada factura i alta qualitat artística dels elements escultòrics i decoratius. És per aquesta raó que s’actua en aquest punt, per poder mostrar al públic, en un futur, la riquesa patrimonial del conjunt.

La restauració d’aquesta part de la catedral contempla l’adequació de l’espai corresponent al primer pis de la coberta de l’absis, lloc on es concentra la part més important del seu programa escultòric i decoratiu. En aquest espai es dotarà de les mesures adients perquè pugui incorporar-se al recorregut de visita de la catedral. El recorregut tindrà el seu inici a l’actual capella de Santa Anna i permetrà l’accés directe a la coberta a través de l’escala de caragol de l’interior de la torreta de Sant Pere, recuperada amb la seva funció original. La torreta de Santa Caterina, situada en el cantó oposat, servirà per a retornar al nivell del pla de la catedral en l’angle nord-est del claustre. 

Els treballs també clouran els coronaments de pedra de baranes i torretes, la reparació de les lesions de la torreta de Sant Pere o la neteja i restauració dels vitralls emplomats dels finestrals inclosos en l’àmbit.

El programa “Temps de Gòtic” té com a objectiu posar en valor, millorar i conservar el llegat patrimonial gòtic de Catalunya mitjançant la restauració, protecció i difusió d’aquest patrimoni, tot estimulant el territori i dinamitzant-lo en l’àmbit cultural, social i econòmic.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!