Famílies d’acollida

Com que enguany Nadal i Cap d’Any han caiguten diumenge, el divendres 30 celebrem la festa litúrgica de la Sagrada Famíliaque amb els seus exemples il·lumina les nostres famílies. Una bona ocasió percontinuar reflexionant en una modalitat ben actual: les famílies d’acollida, ales quals vam dedicar el Primer Pla del número anterior en un reportatgeelaborat pel nostre redactor Joan Andreu Parra. Una de les dades que aporta ésque avui a Catalunya 607 famílies alienes (és a dir, sense cap parentiu amb elnen) acullen infants en situació de vulnerabilitat; aquestes famílies estanfent una gran tasca d’acompanyar i acollir fills que no són seus. Enl’acolliment, com és lògic, hi ha un plus d’efectivitat de les famílies respectedels centres.

D’altra banda, acompanyar i acollir són verbsque tenen una profunda càrrega cristiana. Acompanyar en la seva etimologia voldir compartir el pa (la vida, els béns…). S’acompanya des de l’amor gratuït,des del cor, amb molt de realisme. «Jesús, per acompanyar la humanitat es vaencarnar», deia Pepe Lozano, consiliari de l’ACO d’Alacant en una conferènciarecent, i assenyalava un seguit de trets per fer un bon procés d’acompanyament:personalització, sentit grupal (de socialització i comunitari), feina d’equipde referència, integralitat, consciència que hi haurà anades i tornades,llibertat, respecte i igualtat, formació continuada, compromís i visió críticade les situacions d’injustícia i desigualtat que hi ha al darrere de lespersones que acompanyem.

El bisbe Sebastià Taltavull en el seu «Noullindar» nadalenc, es referia a la casa petita i humil que acollí el naixementde Jesús: «Déu demana permís per estar entre nosaltres i cerca acolliment. Déu,que és amor, sols ha trobat una establia.» I continuava: «Quan es complica tantl’arribada de refugiats a les nostres terres —és el mateix Jesús que estàdemanant ser acollit— i la desconfiança creix per tot arreu, hem d’obrir el cora la novetat d’una nova forma d’acollir.» «Quan a l’Església vivim lasenzillesa d’un acolliment fet amb el cor, ens convertim espontàniament en bonanotícia, en alegria per a tot el poble.»

Actualment a Catalunya hi ha un centenar d’infants de 0 a 6 anys ensituació de vulnerabilitat que estan a l’espera d’una família d’acollida. (Mésinformació: Generalitat de Catalunya. www.gencat.cat/acolliment familiar, Tel. 934 831 000. Creu Roja.www.acollimentfamiliar.org. Tel. 933 006 565.)

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!