La Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència, popularment coneguda com a Llei de dependència, porta disset anys en vigor. Impulsada pel govern socialista de Rodríguez Zapatero, redactada i aprovada molt ràpidament, va significar una aportació positiva en el seu moment, però el temps ha demostrat mancances de fons, tot i el recent pla de xoc de 600 M€: “El desplegament ràpid de la llei va fer que molts detalls en quedessin fora i, en tractar-se de serveis socials, hauria calgut més involucració de les comunitats autònomes per tractar-se d’una competència seva”, indica Joan Costa i Font, catedràtic d’Economia de la Salut a la London School of Economics.

“Caldria alleugerir els tràmits, ja que el temps d’espera en una població gran i amb deteriorament pesa molt, també sobre les famílies. Hi ha molta gent que mor pel camí”, sosté Carme Gargallo, responsable del programa de gent gran de Càritas diocesana de Barcelona.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!