Estava preparant la programació d’una nova situació d’aprenentatge seguint la LOMLOE —encara que a les nostres escoles ja en fèiem abans de la nova llei—, quan em vaig adonar de la proximitat de la Pentecosta, coneguda pels avis com a Pasqua Granada pel fet de formar part de les celebracions rurals d’acció de gràcies pels fruits “granats”. Malgrat la pèrdua de popularitat, és una de les festes cabdals de la nostra fe perquè, com diuen els joves, “amb ella començà tot”, començà la missió. Elaborant la programació vaig pensar en la seva rellevància i, alhora, desconeixement general, i vaig acabar triant-la per relacionar-la amb l’escola.

En el món d’avui, tan vertiginosament canviant, les escoles vivim en una reflexió perpètua per adaptar-nos-hi, sobretot per la digitalització global i inabastable de la vida que abdueix, sobretot, infants i joves. Per això adoptem metodologies per formar l’alumnat amb experiències interactives i inclusives, fent que les aules esdevinguin espais dinàmics on es reflecteixi la realitat de la vida, on l’alumnat investigui i experimenti els seus propis aprenentatges i on la cultura del pensament sigui clau per afrontar els reptes del futur amb eficàcia, tal com diu l’investigador de Harvard, David Perkins.

Però les nostres escoles van més enllà, ja que per comprendre com s’ha construït el món en què vivim cal reconèixer les seves arrels en Jesús i la seva Paraula, identitat inseparable de l’escola cristiana on la fe es proposa a l’educació com un tot, perquè com diu l’arquebisbe de Tarragona Mons. Joan Planellas: “L’anunci de la fe ni s’imposa ni es posposa, es proposa.”Pensant en la relació Pentecosta i escola, és important capacitar infants i joves per viure en la veritat i la justícia, tal com els apòstols van ser capacitats per entendre i proclamar la veritat de l’Evangeli.

Una de les lliçons més importants d’aquesta festa és la idea de la diversitat i la inclusió, perquè així com els apòstols van ser capaços de parlar en llengües diverses per ser entesos per tothom, les nostres escoles han de ser llocs on cadascú se senti acceptat i valorat, independentment de procedències i capacitats. La Pentecosta ens recorda que l’educació és un procés continu de descobriment i creixement, i de la mateixa manera que l’Esperit va capacitar els apòstols per a l’evangelització, el nostre alumnat s’ha de preparar per afrontar els desafiaments del món amb coratge, confiança i saviesa, unint cultura del pensament i coneixements lligats amb valors transcendents.

Quan l’escola s’emmiralla en la Pentecosta, esdevé un lloc on s’abracen pau i justícia en la diversitat, s’impulsa la innovació i es conrea l’esperit de comunitat, prenent consciència del poder transformador de l’Esperit de Pentecosta que es tradueix en educació integral i a continuar buscant formes innovadores i creatives d’enriquir l’experiència educativa i espiritual del nostre alumnat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!