La missió permanent de l’Església és anunciar l’Evangeli de Jesucrist, ensenyar i educar per viure la vida cristiana. En un món dispers i fragmentat, evangelitzar planteja reptes i dificultats, però també s’hi amaguen noves oportunitats. En aquest marc, el proper mes de novembre se celebrarà a Barcelona el congrés Inspira, que vol compartir i analitzar experiències d’evangelització que puguin aportar llum als sacerdots i als seus equips de col·laboradors que hi vulguin participar com a congressistes. “No hi haurà una única proposta per a tot el món, però conèixer persones i parròquies que han iniciat un procés que ens pot animar, poden ser motiu d’inspiració”, s’afanyen a puntualitzar els organitzadors.

En aquest número parlem amb els responsables del congrés Inspira, que tindrà lloc a Barcelona poques setmanes després que s’hagi clausurat a Roma l’Assemblea general del Sínode dels Bisbes, convocada pel Sant Pare per parlar sobre la sinodalitat a l’Església. A més, el congrés barceloní arriba en un moment de reorganització del mapa parroquial d’algunes diòcesis catalanes, com Tarragona o Barcelona, en què l’agrupació de parròquies en comunitats pastorals és un horitzó plausible per a una Església que no es replega, sinó que es reforça per estendre el missatge de Jesús amb més vitalitat i eficàcia.

El papa Francesc sovint ens recorda que per anunciar l’Evangeli a les perifèries cal sortir dels temples i trepitjar el carrer. Es tracta d’obrir les portes per sortir i també per acollir aquelles persones que entrin per primera vegada en una església. De fet, l’estructura de la parròquia està pensada perquè la gent vingui al temple i no a la inversa. Aviat s’iniciarà el període d’inscripció a https://congresinspira.com, un projecte que vol aportar idees, inspiracions, intuïcions per traduir la crida a sortir al món i evangelitzar. Les portes del congrés local s’obriran el 17 de novembre.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!