“Em plau fer-vos saber que aquest matí ha arribat el meu nomenament de rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), signat el dia 10 d’aquest mes, per al trienni 2023-2026, pel cardenal Joan Josep Omella Omella, arquebisbe de Barcelona i gran canceller de l’Ateneu Sant Pacià.”

Així ha comunicat a tota la comunitat acadèmica el Dr. Joan Torra i Bitlloch el seu nomenament com a nou rector de l’AUSP. De fet, des del 6 de juliol n’era el prorector amb l’encàrrec de “garantir el dia a dia de la marxa de l’Ateneu i de preparar la constitució de la terna per al nomenament de rector en els pròxims mesos, sense deixar les tasques com a degà de la Facultat de Teologia”.

“He procurat fer-ho així”, afegeix Torra en el comunicat. “La col·laboració de tots i totes ha estat imprescindible per a aquest temps que es definia també com a excepcional. Gràcies de tot cor! Comença ara un moment nou per a la vida de l’Ateneu, on caldrà constituir bé els equips i trobar la millor manera de funcionar, tenint present que tot això coincideix amb la marxa plena de les tres Facultats, Teologia, Filosofia i Història, Arqueologia i Arts cristianes, i de l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis. Compto amb l’ajuda de tots vosaltres. I amb la vostra pregària. Només així podré –podrem– exercir aquesta tasca com un eficaç servei a l’Església que tots ens estimem.”

“Comença ara un moment nou per a la vida de l’Ateneu, on caldrà constituir bé els equips i trobar la millor manera de funcionar, tenint present que tot això coincideix amb la marxa plena de les tres Facultats”

En la mateixa notificació, Torra comunica que el Dr. Daniel Palau Valero, que fins ara era vicedegà, passa a ser degà de la Facultat de Teologia, en funcions.

El Dr. Joan Torra i Bitlloch va ser nomenat prorector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), en substitució del Dr. Armand Puig i Tàrrech, que el 5 de juny passat va ser designat pel papa Francesc president de l’AVEPRO, l’Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l’Ensenyament a les Universitats i Facultats Eclesiàstiques.

És prevere de la diòcesi de Vic des del 1982, de la qual n’ha estat vicari episcopal. Diplomat en Teologia i Ciències Patrístiques a l’Institutum Patristicum Augustinianum, de la Pontifícia Universitat Lateranense de Roma (1990), l’any 1987 es va llicenciar en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, en l’especialitat de Sistemàtica. En aquesta mateixa Facultat va defensar, el 2017, la seva tesi doctoral en Teologia dogmàtica, amb el títol: La sacramentalitat de la Pasqua en les cartes 54 i 55 de sant Agustí.

Des del curs 1996-1997, és professor de la FTC, en els cursos de primer i segon cicle, especialment al voltant de la temàtica de Patrologia. També imparteix classes a l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis. A banda, és professor de Patrologia, Litúrgia i Sagraments a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, d’on ha estat director (2004-2008) i a l’ISCREB.

Com a patròleg reconegut, ha participat en congressos i simposis, sovint amb l’aportació de ponències, i ha publicat un bon nombre d’articles en revistes especialitzades. En àmbit acadèmic, també ha dirigit moltes tesines i treballs d’especialització de Teologia dogmàtica i Litúrgia.

El novembre del 2019 va ser nomenat degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, en substitució de Joan Planellas, que havia estat nomenat arquebisbe metropolità de Tarragona. 

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!