El número 274 de Qüestions de Vida Cristiana, de la Fundació Joan Maragall, presenta un monogràfic que porta per títol “Educació, religió i espiritualitat”. Quan parlem de l’escola cristiana, ben aviat derivem cap al tema de la classe de religió com un tret que la caracteritza. A més de constatar que s’imparteix la matèria de religió i que es fa dins de les normatives oficials, ens podem preguntar per l’estil a l’hora d’impartir-la, la importància que se li dona i la integració en el conjunt del projecte educatiu.
L’escola i la universitat formen part d’un sistema de relacions, on els titulars i els educadors i docents es troben entre ells i amb els alumnes i les famílies dins d’un teixit social de persones i institucions. ¿Què ens diem els uns als altres en aquest sistema? A més dels aspectes jurídics i d’organització, de continguts objectius i de propostes educatives, ¿quins missatges ens transmetem? Perquè el caràcter cristià de l’escola o de la universitat dependrà també, en part, de l’estil i de les maneres de fer, del sentit, l’esperança i l’alegria que transmeten les persones que hi treballen i les que se’n beneficien o hi participen.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!