En el món de les arts plàstiques, l’artista, quan pinta un quadre o modela una escultura, va pensant en cada detall de l’obra, en els materials que fa servir, en els matisos que hi vol anar afegint… Fins que arriba el moment de veure finalitzat el seu treball, que esdevé mirall de les seves capacitats i satisfacció de veure la seva idea materialitzada.

Des de l’any 1880, del taller olotí d’imatgeria religiosa i figures de pessebre El Arte Cristiano n’han sortit milers d’obres que han viatjat cap a diferents destins arreu dels cinc continents. Per això han decidit crear un espai en línia, una pàgina web, on poder inventariar i geolocalitzar en el mapa del món on són aquestes estàtues fetes a Olot i escampades pels cinc continents. “Qualsevol persona que sàpiga d’una obra feta a Olot, la pot fotografiar, descriure-la, i ubicar-la al mapa”, proposa Pep Oliveras.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!