La Fundació Privada Viarany és una entitat promoguda per la Institució Teresiana que té per objectiu la transformació social a través de l’educació, la cultura i el diàleg. El 2024 celebra el centenari de la seva aprovació pontifícia.

A Convivim, des del 2004, oferim atenció a persones adultes migrades a Barcelona. El projecte va néixer en copsar la necessitat de millorar la situació social i personal de les persones nouvingudes, procedents de diferents països en conflicte i amb violència estructural i que, en arribar a Barcelona, es trobaven en situació de risc social i de vulnerabilitat.

S’ofereix orientació en la seva integració al país mitjançant l’acollida sociopersonal, sociolingüística (aprenentatge del català i castellà), assessorament sociojurídic i activitats de convivència i coneixement de l’entorn. Promoure la convivència entre les persones que estan fent un procés migratori i les persones autòctones fomenta la interculturalitat i contribueix a generar vincles i mútua col·laboració.

Durant el 2023 hem atès 458 persones nouvingudes (196 dones, 43%, i 262 homes, 57%) de 25 nacionalitats i una mitjana d’edat de 36,2 anys. Destaca l’arribada de persones sol·licitants d’asil i protecció internacional, de països de l’Àfrica (Senegal, Gàmbia) i d’Ucraïna que continuen arribant a demanar classes de castellà, principalment.

Convivim és un referent, com a entitat de primera acollida, en el marc de Barcelona Inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona per a persones nouvingudes. La nostra és una tasca que fem en xarxa amb altres recursos presents al districte i a la ciutat, amb l’objectiu de generar processos personals i comunitaris que afavoreixin una ciutadania plena, mitjançant l’educació, la cultura i el diàleg.

El projecte compta amb 2 persones contractades i 20 persones voluntàries. Hem acollit 7 persones en compliment de Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) i 4 estudiants universitaris en pràctiques.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!