Els bisbes espanyols, reunits en assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, han publicat una nota titulada La trobada i la concòrdia continuen sent possibles, on comparteixen la preocupació davant la polarització ideològica, la crispació social i els episodis de desencontre que viu la societat i la política espanyoles.

Inspirats en la Doctrina Social de l’Església, i amb la intenció d’oferir una orientació moral, il·luminar les consciències i impulsar la recerca de solucions als reptes actuals, fan una sèrie de reflexions.

En primer lloc, conviden a viure “la comunió en la diversitat”, com demana el papa Francesc a Fratelli tutti, cosa que implica fomentar la cultura de l’encontre, “buscar punts de contacte, bastir ponts i projectar alguna cosa que inclogui tothom”.

La Conferència Episcopal també remet al document que va publicar aquest organisme el 2006, Orientacions morals davant la situació actual d’Espanya.

Els bisbes animen al diàleg social entre totes les institucions que conreï l’escolta i eviti “posicions inflexibles i excloents. Els acords han de respectar la dignitat de la persona, el bé comú i els principis de subsidiarietat i de solidaritat”.

Segons la Conferència Episcopal, aquests principis s’han de fer en el marc de la Constitució: “La nostra Carta Magna consagra la separació de poders i la llibertat i igualtat de tots els ciutadans, alhora que garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat (…) vetllant per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diferents parts del territori espanyol.”

Finalment, els prelats recorden que la Bona Notícia ens crida a ser fills del mateix Pare “que fonamenta la fraternitat”. Aquesta crida “ens compromet a tots a actuar en consciència per la veritat i el bé del proïsme, a treballar amb esperança en favor de l’encontre en la convivència pacífica i el respecte mutu, excloent tota violència, conreant el perdó cristià i la reconciliació, i estimulant l’exercici de la caritat social i política”.

La nota acaba amb la invitació a pregar perquè Déu faci créixer en tots “la convicció que la concòrdia i la comunió continuen sent possibles”.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!