Càritas indica les causes principals de la fam

Un estudi (PDF) independent de Càritas de les diferents parts del món indica quina és la millor manera per acabar amb la fam: ajudar els petits agricultors, especialment en l’intent d’adaptació al canvi climàtic. Així ho ha dit Càritas a l’Expo de Milà 2015 on ha donat a conèixer aquest informe.

Segons Càritas, tres són les causes principals de la inseguretat alimentària: la manca de recursos dels petits agricultors, la baixa productivitat agrícola i l’impacte del canvi climàtic.

“Les conclusions d’aquest estudi”, afirma Michel Roy, secretari general de Càritas internacional, “obren una finestra a les grans lluites a les quals s’enfronten els petits agricultors empobrits, especialment als països en via de desenvolupament”. I afegeix: “Molts grups de Càritas declaren la manca de seguretat alimentària. La comunitat mundial ha de fer més per combatre la fam i la malnutrició.”

Només el 19% dels enquestats per Càritas diuen que els seus països tenen seguretat alimentària completa, definida com a accés constant a una quantitat suficient d’aliments assequibles i nutritius. Gairebé una tercera part afirma que els seus països s’enfronten a la inseguretat alimentària i gairebé la meitat assegura que als seus països només són segurs en certa manera pel que fa a recursos alimentaris.

Les conseqüències de la inseguretat alimentària no només són la fam i la malnutrició, sinó també migració, disparitat d’ingressos i criminalitat. La manca d’una alimentació adient té un impacte en la salut, la mortalitat, l’educació i la corrupció, i afavoreix una cultura de dependència d’ajuda financera i prestacions socials.

Tot i que les respostes a com tractar el problema de la fam varien, més de la tercera part dels enquestats diu que l’única acció important que reduiria la fam, la malnutrició i la inseguretat alimentària és la millora de l’agricultura. El 17% assenyala canvis en les polítiques econòmiques o de benestar social.

Càritas calcula que 106 milions de persones s’ha beneficiat d’aquests programes el 2013. Els principals focus d’atenció van ser la formació dels agricultors (41%), l’agricultura sostenible (39%), la distribució d’aliments o llavors després d’emergències (39%) i la millora de la nutrició i la salut (39%).

Sobre les causes de la fam i la inseguretat alimentària, Càritas ha detectat una diversitat important entre les regions. Les Càritas de l’Àfrica subsahariana posen en relleu la baixa productivitat agrícola i el canvi climàtic que les persones de la majoria de les altres regions. A Àsia, l’èmfasi es posa en la manca d’accés dels petits agricultors als recursos, a més de la manca de governança. Els enquestats de Llatinoamèrica i del Carib posen en el punt de mira l’especulació dels preus dels aliments i la manca d’infraestructures. Per al Pròxim Orient i el nord d’Àfrica, el més prioritari és lluitar contra el conflicte i la manca d’aigua potable.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!