Més de 7.000 estudiants i 700 treballadors configuren la gran família Blanquerna-URL, que enguany celebra 75 anys d’història.

“La preocupació pedagògica que neix d’una escola de formació de mestres ha marcat profundament l’evolució de Blanquerna”, indica Josep M. Carbonell, president de la Fundació Blanquerna-URL

I explica que la previsió és començar el nou grau en Medicina el curs 2025-2026. “Volem prioritzar aquest tema perquè a Catalunya falten molts metges, alhora que falten metges formats en els valors de Blanquerna. Creiem que és un servei al país que té tot el sentit.”

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!