Campanya de Càritas amb motiu de la declaració de la renda 2014

“A l’hora d’ajudar, multiplica’t per dos.” Amb aquest missatge, Càritas espanyola ha llançat una campanya informativa amb motiu de la declaració de la renda 2014 per convidar els contribuents a marcar conjuntament en la declaració les dues caselles solidàries de l’assignació tributària: la destinada a l’Església catòlica i la d’Altres Finalitats Socials d’interès general.

Quan marquen les dues caselles, els ciutadans col·laboren, alhora i sense cap cost afegit, amb un 0,7% de la seva base imponible a sostenir l’acció de l’Església i amb un altre 0,7% a donar suport a les finalitats socials que desenvolupen Càritas i moltes organitzacions més que reben fons de l’IRPF per finançar part de la seva tasca solidària.

Aquesta acció no suposa que el contribuent pagui més ni que li tornin de menys en el resultat de la declaració.

Encara hi ha un nombre important de contribuents, un 29%, que no marca cap casella. Això significa que l’import de l’assignació tributària de les seves declaracions, en comptes de destinar-se a finalitats solidàries, passa a les arques de l’Estat. En el darrer exercici, van quedar sense assignar 280 milions d’euros a la casella de l’Església i 222 milions a Finalitats Socials.

Per donar suport a la difusió de la campanya, s’ha editat un vídeo, cartells, díptics i falques de ràdio.

Set preguntes bàsiques

1) Puc marcar totes dues caselles alhora?
Sí, es poden marcar les dues caselles conjuntament.

2) És cert que marcant les dues caselles es duplica l’ajuda?

Sí, cada casella marcada genera el 0,7%. Si marques les dues es destina l’1,4%.

3) Té cap cost?

No, no costa res. Tu decideixes el destí de l’1,4% dels teus impostos.

4) I si no marco cap casella?

Hisenda destinarà l’import corresponent a altres partides dels pressupostos generals de l’Estat.

5) Per què és bo marcar la casella de l’Església catòlica?
Perquè pots destinar un percentatge dels impostos a col·laborar amb les necessitats de l’Església i la seva tasca pastoral.

6) Per què he de marcar també la casella Finalitats Socials?

Perquè un percentatge dels impostos es destini a projectes del nostre entorn i als països més desfavorits.

7) Càritas percep fons de les caselles de l’Església catòlica i de Finalitats Socials?
Sí. Càritas és part essencial de l’Església catòlica i, com a organització social, rep fons de la casella Finalitats Socials.


L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!