Els titolets són els epígrafs que organitzen visualment i conceptual el text bíblic. No van ser escrits pels autors bíblics, sinó que han estat concebuts pels responsables de les diverses edicions de la Bíblia. Per tant, no formen part de la Paraula revelada. Els motius d’inserir-los són, d’una banda, una qüestió d’organització visual, que facilita la lectura; i, de l’altra, des d’una didàctica que ajuda la comprensió conceptual i narrativa.

No ens ha de sorprendre que aquests titolets difereixin d’una edició a l’altra de la Bíblia. Cada equip redactor de l’edició decideix com dividir els capítols i com enunciar aquests epígrafs per fer-ne més entenedora la lectura. En la majoria de casos gairebé unànimement els podem considerar ben encertats, però en alguna ocasió, lògicament, són millorables. Em permeto oferir un parell d’exemples de titolets que em semblen “equívocs”.

Gènesi 22: en moltes edicions l’enunciat del titolet hi diu “El sacrifici d’Isaac”. Però, hi va haver sacrifici d’Isaac? No creieu que s’està enfocant més cap al ganivet que no pas cap a la veu de l’Àngel de Déu? En alguna edició es titula “El sacrifici d’Abraham”, tot i que seria més apropiat “El sacrifici del moltó”. I si es vol esmentar Isaac, aleshores es podria dir “El no-sacrifici d’Isaac” o “Déu protegeix la vida d’Isaac”.

Mt 4; Mc 1; Lc 4: encara que en algunes edicions s’enuncia com a “Temptacions al desert”, n’hi ha que titulen amb un poc encertat “Les temptacions de Jesús”. Dic poc encertat pel mal ús de la preposició. No ha de ser “Les temptacions de Jesús” perquè Jesús no tempta ningú. En tot cas, si es vol emprar una fórmula d’aquest tipus, el correcte serà dir “Les temptacions a Jesús”.

Pot semblar una minúcia, però pensem en els qui accedeixen per primera vegada a la Bíblia; necessiten que els titolets els ajudin i no els confonguin.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!