David Abadías, sacerdot i historiador al servei de l’Església, assumeix aquesta nova etapa amb un lema episcopal que demostra el seu afany per servir i ajudar a viure l’alegria de l’Evangeli: Servus sum Evangelii, que vol dir “Soc servidor de l’Evangeli” (Ef 3,7).

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!