Àfrica i Àsia

El 8 de setembre és el Dia Internacional de l’Alfabetització. Actualment, al món hi ha 907 milions de persones analfabetes. El 13,89% són joves de 15 a 24 anys, i més del 60% són dones. A més, 250 milions de nens en edat de cursar primària no tenen les competències bàsiques de lectura i escriptura, i 57 milions no assisteixen a l’escola. Des de l’ONU s’adverteix que si no s’hi posa remei, els països amb més taxa d’analfabetisme no podran accedir a nivells de desenvolupament.

Tot i que en alguns països hi ha hagut avenços a principis d’aquesta dècada, l’alfabetització s’ha estancat en molts altres. Per això, la fita del 2015 de reduir l’analfabetisme a la meitat sembla que no es podrà aconseguir. Si no canvien les coses, un de cada dos analfabets viurà a l’Àfrica. També són de l’Àfrica sis dels nou països on més dones joves analfabetes hi ha, i els altres tres són d’Àsia.

Per a Mans Unides, l’educació no és només un dels cinc sectors essencials dels seus projectes de cooperació, sinó que és el sector al qual més recursos ha destinat l’organització en el darrer any, amb 221 projectes aprovats per un import superior als 10,5 milions d’euros per beneficiar directament 107.648 persones i indirectament més d’un milió.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!