El febrer del 2019 es va crear l’Associació per a l’Acollida i l’Acompanyament Betània per oferir serveis professionals d’acollida, escolta i acompanyament, atenció psicoterapèutica i mèdica, orientació legal, acompanyament espiritual i reparació a les persones que han patit abús sexual en contextos religiosos i que així ho sol·liciten.

Segons els principis que van animar la constitució de Betània i que han guiat la seva missió, s’ha signat un acord amb les províncies maristes de Compostel·la, Ibèrica i Mediterrània per respondre els casos d’abusos sexuals prescrits o històrics.

El lloc i el rol de Betània en el marc d’aquest acord és el d’un tercer facilitador. La seva missió i tasca és la de crear les condicions adients perquè les persones que han patit abús sexual en obres d’aquestes províncies dels maristes es puguin trobar en un àmbit de seguretat i confiança.

D’aquesta manera, en un primer moment, en aquest context es podran desvetllar els abusos per, en una segona fase, facilitar que els fets puguin ser posats en coneixement de les institucions respectives en un procés orientat a la reparació amb enfocament restauratiu.

La feina dels professionals de Betània se centra en l’escolta a les víctimes segons els seus drets i necessitats, i assegura la protecció deguda per evitar qualsevol forma de revictimització

En cadascun dels processos que Betània acompanya i facilita, aquesta entitat treballa amb independència des de l’opció de preferència per les víctimes amb la voluntat de contribuir a la seva recuperació integral, a l’aclariment dels fets, l’assumpció de responsabilitats i la reparació dels danys provocats.

Betània desenvolupa la seva feina amb la consciència que la recuperació integral de les persones que han patit abús sexual en contextos institucionals religiosos i la reparació dels danys causats requereix la participació activa, responsable i lleial de tots els actors implicats segons els seus drets i deures respectius.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!