«Youtubers» de Déu

YouTube és una plataforma web destinada acompartir vídeos (pel·lícules, música, programes de tele, videoblogs, etc.) queva néixer el febrer del 2005 i que l’octubre de l’any següent ja fou adquiritpel gegant Google. YouTube des del primer moment tingué un gran impacte en lapoblació: el novembre del 2006 obtingué el premi a l’Invent de l’any que atorgala prestigiosa revista Time. El lloc —que permet que el mateix usuariesdevingui creatiu— s’ha convertit en un mitjà de difusió molt popular. Entred’altres, l’han usat i l’usen artistes que es volen promocionar i polítics encampanya o institucions per comunicar-se amb la ciutadania. Un youtuber és unapersona que ha guanyat popularitat mercès als seus vídeos en la plataformamultimèdia. Els youtubers s’han convertit en una important font d’informació id’entreteniment per a la Generació Y, la del mil·lenni (entre 18 i 25 anys),especialment als Estats Units. Els qui en formen part, semblen menys propensosa la religió en comparació amb les generacions anteriors, amb tot, un estudi de2005 es va centrar en 1.385 persones d’aquestes edats i més del 50% van dir quepregaven regularment abans d’un àpat, un terç va assegurar que parlava dereligió amb els amics, que assistia a les celebracions de les esglésies i quellegien setmanalment materials religiosos.

Al Primer Pla d’aquesta setmana parlem dels youtuberscatòlics. Convençuts que els joves ja neixen amb la novetat del temps, moltss’han convertit en tot un referent pel que fa a l’evangelització al món digital,ja que els seus vídeos els poden arribar a veure milers de persones d’arreu delmón. Ens trobem per tant davant d’un tema que no és exclusivament juvenil, sinóque ateny tota la societat. Els continguts que tracten són diversos, però elrerefons és el mateix: compartir la seva experiència de l’amor de Déu perquèels altres també en puguin fer una de pròpia.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!