Insula promou l’autonomia i apodera les persones i famílies en situació d’exclusió residencial. Durant els primers 5 anys del projecte s’han atès 54 persones, 15 d’elles soles i 39 pertanyents a 12 nuclis familiars. 18 persones ja han sortit del projecte i es preveu que 5 ho facin en el que queda d’any. 

El projecte Insula va néixer el juny del 2019 amb l’objectiu que persones soles i famílies en situació d’exclusió residencial es poguessin recuperar i poguessin accedir i mantenir un habitatge, amb el suport d’un acompanyament social específic i preventiu per evitar que tornessin a una situació de sensellarisme. Durant els 5 anys s’ha aconseguit incorporar 14 habitatges al projecte: 3 habitatges compartits per a persones soles provinents d’una situació de sense llar i 11 habitatges unifamiliars, destinats a famílies provinents d’una situació d’habitatge insegur.

Insula és fruit del treball conjunt de 4 entitats socials expertes en exclusió social: Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, Fundació Mambré, i Fundació Formació i Treball. Les 4 entitats aporten la seva expertesa en 3 àrees complementàries (laboral, social i residencial) per tal que la millora de la situació d’exclusió de la persona atesa sigui completa.

Formació i Treball realitza i gestiona itineraris individualitzats per les persones participants a nivell d’inserció laboral; donant accés quan sigui possible a contractació a les seves empreses d’inserció; Mambré realitza la cerca i captació d’habitatge, i és la responsable de la formalització de contracte de residència, gestió de cobraments del lloguer i subministres, tramitació d’ajudes públiques de lloguer i de l’adequació i del manteniment d’infraestructures de l’habitatge; Sant Joan de Déu Serveis Socials ofereix un acompanyament social centrat en la persona i/o família, aplicant els principis de la metodologia housing first, des d’una òptica integral, comunitària i de treball en xarxa, que faciliten el manteniment de la persona participant a l’habitatge; Càritas facilita el suport jurídic i psicològic; a més, Sant Joan de Déu i Càritas Diocesana de Barcelona deriven les persones i famílies participants, i aporten un fons econòmic destinat a facilitar beques econòmiques a les persones participants, per poder fer front al lloguer i subministres.

Insula és un projecte innovador per 3 aspectes fonamentals: fa una separació contractual de l’habitatge i l’acompanyament social, de manera que quan finalitza l’acompanyament social, la persona o família pots mantenir l’habitatge on ha estat vivint mentre durava l’acompanyament social, afavorint que no es trenquin els vincles amb la comunitat, els centres educatius…i evitant el risc de no trobar un habitatge assequible, mantenint el contracte amb la Fundació Mambré, que garanteix el dret a l’habitatge; es treballa amb l’aliança de 4 entitats que permet oferir un servei més eficient i eficaç, atès que aprofita les estructures pre-existents de les entitats promotores; i s’inicia un pilot pel disseny de la metodologia de la intervenció per fases que ha permès adequar el nivell d’acompanyament a cada etapa de la persona i família. Es pretén que aquesta metodologia es validi properament en col·laboració d’una institució acadèmica.

Durant els primers 5 anys d’Insula 13 persones han pogut accedir al mercat laboral per mitjà de la capacitació i l’acompanyament de la Fundació Formació i Treball, 11 d’elles en empreses ordinàries i 2 en empreses d’inserció.

Amb Insula s’ha tornat a posar en evidència la bretxa digital que pateixen les persones en situació d’exclusió i la necessitat de facilitar l’accés i la formació en TICs, la necessitat de suport emocional i en la realització de tràmits i gestions, i suport en la conciliació familiar.

Amb Insula es demostra que un acompanyament social en un habitatge unifamiliar permet a les famílies definir un projecte de futur i sortir de la situació d’exclusió de la que provenien. Els 5 anys d’Insula amb resultats molt positius obren la possibilitat d’escalar el projecte en el mateix territori, així com en altres territoris amb la mateixa problemàtica d’exclusió residencial. La seva flexibilitat ha permès l’adaptació a diferents col·lectius com famílies monoparentals de mare, amb el projecte Vesta; o joves amb el projecte Futur&Co, i obre la possibilitat a adaptar-se a altres col·lectius, com el de gent gran, que està patint una accentuació de la situació de sensellarisme.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!