Un grup de Vida Creixent està format de set a deu persones que es reuneixen un cop al mes, o quan els seus membres acorden, per tal de reflexionar temes de fe i fer revisió de vida, amb l’acompanyament d’un consiliari.

Les actuacions d’aquests grups, a part de la formació personal i com a grup, la pregària conjunta, l’agermanament com a comunitat, també han d’estar vinculats a la celebració de l’Eucaristia. Posant-se al servei de la litúrgia sempre i, en la mesura que sigui possible, prioritzant i fomentant la participació presencial. A les reunions del grup, les persones aporten les seves experiències de fe, de dolor i d’alegria.

També, com a grup diocesà, pertany a la Delegació de Laics, Família i Vida i cal participar amb l’arquebisbe i amb el papa Francesc, en aquests moments del Sínode, acollint i reflexionant la documentació que ens arriba per a aquest esdeveniment, a la vegada que posem en pràctica saber-nos escoltar i prendre la paraula, dos dels àmbits necessaris per treballar i avançar en la sinodalitat.

Els punts febles, de risc, trampes o actuacions que poden fer fracassar els grups són la manca de coordinació entre el rector, consiliari del grup, l’equip d’animador i la coordinació arxidiocesana de Vida Creixent, l’excés de protagonismes i les actituds negatives a tot.

El punt fort de Vida Creixent és “crear més comunitat compromesa, responsable i ferma a la missió d’anunci de l’evangeli”

JOSEP-MARIA FERRAN TORRENT (coordinador de Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona)

El punt fort de l’existència dels grups a les parròquies és crear més comunitat compromesa, responsable i ferma a la missió d’anunci de l’evangeli.

Els avantatges que aporta un grup, entre altres, són:

Apostolat. Que ajuda a sortir d’un mateix i fer créixer la xarxa de contactes sobretot a les trobades. Dona més autoritat i lideratge en la pastoral, sent més conscients de les necessitats de l’Església, i afermant les actituds de companyia i atenció a les persones amb dol i soledat.

Espiritualitat. Més vocació en participar en l’Eucaristia, en les pregàries, l’Adoració al Santíssim, el sant Rosari.

Amistat. Conèixer-nos més i estimar-nos tot practicant la caritat cristiana.

Pragmaticitat. El grup parroquial de Vida Creixent no implica ni més temps ni més feina per al rector, ni més despeses, tot al contrari, el temari que facilita el moviment dona pautes i identitat. Les excursions i les reunions poden ajudar a facilitar les Obres de l’Església. Dona el protagonisme a la comunitat, on tots estem cridats a servir.

Vida Creixent és complementària a altres grups parroquials com de catequesi d’adults, els cursos bíblics arxidiocesans o moviments com els Focolars, els Carismàtics, etc., potencia i és un espai per donar a conèixer altres moviments i donar raó dels seus contactes, ja que tot laic té dret a estar informat, saber i sentir-se convocat segons les seves inquietuds cristianes i la seva set de comunitat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!