'Un nou llindar' amb el bisbe Sebastià Taltavull: "Què vol Déu de mi?"

Aquesta pregunta és recent i hauria de ser freqüent. L’haformulada un jove d’un dels grups amb qui he compartit una estona de reflexió al’Aplec de l’Esperit. Ha plantejatun dilema amb el qual es troba sovint. Així ho ha dit: «Entre el que jo vull i el que Déu vol de mi s’hi juga la meva vocació.»Llavors, he volgut remarcar la importància d’aquest plantejament i hem intentataprofundir-hi en grup, «cosa que —han afegit— no fem amb gaire freqüència».Avui, en aquest Aplec, la festa de l’Esperit ens hi situa de nou, perquèl’Esperit Sant —els he dit— ens hi ajuda a fer-ho, ja que Jesús ens ha promèsla seva assistència dia rere dia, sempre!


Si vols seguir llegint l’article del bisbe Sebastià Taltavull, clica aquí

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!