Un Llibre per a tothom

Avui celebrem el Diumenge de la Paraula icomença la IV Setmana de la Bíblia, segons allò que disposa la carta apostòlicaAperuit illis del Bisbe de Roma, el papa Francesc. Amb el lema d’enguany, «Elsobrí el sentit de les Escriptures» (Lc 24,45) se’ns convida a envigorir laproximitat de la Paraula de Déu en la vida personal i comunitària. Avui moltsfidels només tenen un contacte directe amb la Bíblia en la litúrgia dominical,per això és oportú que cada comunitat renovi el seu compromís a favor de la difusió,coneixement i aprofundiment de la Sagrada Escriptura, per comprendre lainesgotable riquesa que prové d’aquest diàleg constant de Déu amb el seu poble.Li dediquem el Primer Pla d’aquest número.

El CPL ha difós unes propostes d’activitatsmolt útils per realitzar a les parròquies i altres comunitats durant aquestaSetmana. També s’ha organitzat un acte que se celebrarà dimarts vinent, 28 degener, a la Sagrada Família amb el títol: «La basílica de la Sagrada Família,la nova Jerusalem.» La meditació, com en les edicions anteriors, serà conduïdapel Dr. Armand Puig, insigne biblista, amb intervals d’orgue a càrrec del Sr.Juan de la Rubia, virtuós del rei dels instruments i mestre d’improvisació.L’entrada serà lliure. El Dr. Puig, en declaracions al nostre setmanari, afirmaque la Bíblia «no és un llibre confessional, és un llibre universal: la Paraulade Déu és font de sentit per a tothom».

La Conferència Episcopal Tarraconense hapatrocinat l’edició d’un opuscle amb les Cartes del Nou Testament (és a dir,totes aquelles que no són de sant Pau) en un format molt llegívol. Aquestaedició s’ha distribuït a les parròquies per mitjà dels respectius arxiprestos.

Ha estat novament activada la web de laSetmana de la Bíblia www.setmanadelabiblia.cat. Les parròquies, i altrescomunitats que ho desitgin, poden informar sobre les activitats que realitzindurant la Setmana de la Bíblia mitjançant el correu setmanadelabiblia@gmail.comi seran anunciades al web esmentat.

Cal que tots aquests esforços de sensibilització ensajudin a llegir i a interioritzar amb fruit les Sagrades Escriptures, per talde sentir-nos enviats en missió amb renovat impuls.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!