«Tu tens la clau»

Avui que els joves tornen a ser notícia arrande la recent Jornada Mundial de Panamà, no podem oblidar les situacions de riscen què es troben molts d’ells entre nosaltres. Projecte Home Catalunya és una ONG catalana creada el 1995 per al tractament, laprevenció i la sensibilització de les addiccions. Des de la seva creació haatès més de 22.000 persones amb problemes de drogues. Exerceix com a ONG decaràcter consultiu davant les Nacions Unides. Ara ha inaugurat a Tortosa «Tutens la clau», una exposició itinerant de prevenció de drogues a les Terres del’Ebre que durant el 2019 visitarà una dotzena de municipis d’aquellescontrades. Coorganitzada per la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya,té com a objectiu conscienciar els més joves, i el conjunt de la població,sobre els riscos de les drogues.

La mostra vol fer reflexionar els joves sobreqüestions com ara les emocions, els valors o la comunicació, que poden incidiren el consum de les drogues. Es tracta d’oferir les claus per a una vida mésplena, saludable i lliure de conductes de risc. Es basa en cinc portes que calexplorar per tal d’aprofundir en l’autoconeixement i que conviden a reflexionara través de la interacció, oferint claus per obrir-les. Els temes que tractencadascuna de les portes són les emocions, els pensaments, els valors, elsplaers i la comunicació. Tot i que centrada en un primer terme en els joves iles seves famílies, l’exposició vol arribar també al públic general per abordarconductes de risc sovint invisibles, perquè compten amb l’acceptació social,com ara l’abús del consum d’alcohol.

Des que Projecte Home va obrir el Servei d’Atenció deles Addiccions a les Terres de l’Ebre, el novembre de 2015, s’ha vist laimportància de treballar en la prevenció del consum d’alcohol i altres droguesen aquest territori, sobretot entre els adolescents i joves. L’última enquestaESTUDES 2016/2017, del Ministeri de Sanitat, indica que entre els estudiants de14 a 18 anys, en el darrer any, un 75,6% va consumir alcohol, un 34,7% tabac iun 26,3% cànnabis. Entre d’altres conclusions que mereixen atenció, hi hal’increment de l’ús compulsiu d’internet o l’extensió de substànciesestimulants per millorar el rendiment en l’estudi sense recepta de cap metge.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!