Quan s’escau en diumenge la solemnitat de la Immaculada les rúbriques prescriuen traslladar-la al dilluns següent. Espanya, però, gaudeix d’un privilegi especial segons el qual…